Nawigacja

Podatkowa księga przychodów i rozchodów

Zobowiązujemy się do bieżącego prowadzenia:
- tabeli amortyzacyjnej majątku trwałego,
- ewidencji wyposażenia

Występujemy w imieniu klienta przed organami podatkowymi i kontroli skarbowej w sprawach związanych z prowadzeniem rozliczeń podatkowej księgi przychodów i rozchodów.
Prowadzimy rejestry sprzedaży i zakupu oraz sporządzamy deklaracje podatkowe VAT-7, z należytą starannością oraz przekazujemy klientowi wyliczenia podatków łącznie z wypełnieniem dokumentów płatniczych

Sporządzamy dokumentacje kadrową,
Sporządzamy listy płac, Przekaz elektroniczny deklaracji oraz wyliczenie składek ZUS wraz z wypełnieniem dokumentów płatniczych
Wyliczamy PDOF wraz z wypełnieniem dokumentów płatniczych,
Sporządzamy deklaracje roczne PIT 4R